แนวนโยบายดูดวงทะเบียนสวย เกิดวันไหนไม่ได้เรื่องกับตัวเลขไหนในเว็บไซต์เรามีเรื่องประกอบบอก

แนะนำเทคนิคการเลือกสรรซื้อทะเบียนสวย แบบง่ายๆสนับสนุนให้คุณยายนั้นเลือกสรรทะเบียนสวยได้แน่นอนกับตัวคุณยายมากที่สุดเราเองครับมีเทคนิค+เรียงความเพียบที่เกี่ยวกับทะเบียนสวยให้คุณยายได้อ่าน เช่นเรียงความ อักษรทะเบียนที่สมควรเบี่ยง ปกติอักษรทะเบียนที่สมควรเบี่ยงมีต่อแต้มหลายในการคิดเลข แต่าเราก็มีวิธีการคิดเลขอักษรทะเบียนสวยมาแนะนำคุณยายก็หมายความว่า

ทะเบียนสวยวิธีการดังนี้ครับ
ให้ทำการเปลี่ยนแปลงราคาหมวดหมู่พยัญชนะ 2 ตัวหน้าด้าน แล้วนำมาบวกกับหมายเลข 4 ตัวส่วนหลัง

2. ถัดจากนั้นเมื่อได้มวลรวมแล้ว ดูความหมายตามหลักเลขศาสตร์

ควรเลี่ยงหมวดหมู่ตัวอักษรพยัญชนะกาลกิณีและเลขกาลกิณี ไม่สมควรมีในทะเบียนรถสวย

ทะเบียนสวยเทคนิคสำคัญหมายความว่า ถ้าหลีกเลี่ยงตัวอักษรกาลกิณีและเลขกาลกิณีไม่ได้ ไม่สมควรให้เลขกาลกิณีวันเกิดเป็นเลขตัวท้ายที่สุดในทะเบียนรถสวย
พลังแห่งตัวอักษร ให้ใช้คิดเลขดังนี้  ก ด ถ ท ภ ฤ = 1  /  ข บ ป ง ช = 2 /  ต ฑ ฒ ฆ = 3 /  ค ธ ร ญ ษ = 4  / ฉ ใน ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ = 5  / จ ล ว อ = 6 / ซ ศ ส = 7 / ย ผ ฝ พ ฟ = 7  / ฏ ฐ = 9
ผลรวมหมายเลขที่ให้คุณยาย ระดับดีมาก หมายความว่า 2, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 36, 41, 42, 45, 46, 50, 51, 54, 55, 56, 59, 63, 64, 65  เลขมวลรวมที่ให้แกอ่ะระดับดี ดังเช่น 20, 32, 40, 44, 69, 79
เลขและอักษรกาลกิณีที่สมควรเบี่ยงตามวันเกิด ในทะเบียนรถสวย

เกิดเวลากลางวันสัปดาห์ เลข 6 พยัญชนะ ( ศ ษ ส ห ฬ ฮ )

เกิดเวลากลางวันบุหลัน  เลข 1 อักษร ( อ )

เกิดเวลากลางวันวันอังคาร เลข 2 อักษรพยัญชนะ ( ก ข ค ฆ ง )

เกิดเวลากลางวันพุธเวลากลางวัน เลข 3 พยัญชนะ ( จ ฉ ช ซ ฌ ญ )

เกิดเวลากลางวันพุธกลางคืน เลข 5 อักษรพยัญชนะ ( บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม )

เกิดเวลากลางวันดาวพฤหัส เลข 7 พยัญชนะ ( ด ต ถ ท ธ น )

เกิดเวลากลางวันศุกร์ เลข 8 พยัญชนะ ( ย ร ล ว )

เกิด เวลากลางวันเสาร์ เลข 4 พยัญชนะ ( ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ใน )

ทีนี้ทดลองมาดูตัวอย่าง เช่น หมายเลขทะเบียนเลขสวย ศศ 5959 เปลี่ยนแปลงค่าตัวอักษรพยัญชนะ ศ=7, ศ=7 ได้มวลรวม หมวดหมู่ตัวอักษรพยัญชนะ หมายความว่า 7 + 7 = 14 และมวลรวมหมายเลข 4 ตัวส่วนหลัง หมายความว่า 5 + 9 + 5 + 9 = 28 นำผลที่ได้แอ่งน้ำวกกัน ได้จากที่มองเห็น 14 + 28 = 42 ให้ดูสัมพันธภาพระหว่างคำกับตราในภาษาเลขศาสตร์ 42  หมายความว่ามวลรวมที่ให้คุณยายระดับดีมาก เป็นอาทิ เพราะเราเองครับก็นำวันเกิดของเราเองครับมาทำการเปรียบเปรยไปเพราะว่า เช่นเกิดเวลากลางวันสัปดาห์ ก็ไม่สมควรมีเลข 6 และพยัญชนะ ( ศ ษ ส ห ฬ ฮ ) เช่นตัวอย่างตรงนี้ทะเบียนรถตรงนี้ก็ไม่เหมาะกับคนเวลากลางวันสัปดาห์เป็นอาทิ ทั้งนี้เพราะมีอักษรกาลกินีอยู่ นั่นเอง

ทะเบียนสวยและอีกเรียงความนึงที่เราเองครับอยากแนะนำก็หมายความว่า วิธีการคิดเลขมวลรวมของเลขทะเบียนสวยตรงตรงนี้สำคัญมากสำหรับคนที่อยากได้จะไป

เลือกซื้อทะเบียนสวยสมควรรู้ก่อนว่ามวลรวมเท่าใดดีไม่ดี วันนี้เราเองครับมีวิธีการคิดเลขมวลรวมมาให้คุณยายดู

วิธีการคิดเลขมวลรวมของทะเบียนสวย

แปลงราคาหมวดหมู่ตัวอักษร 2 ตัวหน้าด้าน แล้วนำมาบวกกับหมายเลข 4 ตัวส่วนหลัง ซึ่งราคาของตัวอักษรนั้นเปลี่ยนแปลงราคาได้ดังนี้

ก ด ถ ท ภ ฤ            มีราคาทันกับ  1
ข บ ป ง ช               มีราคาทันกับ  2
ต ฑ ฒ ฆ                มีราคาทันกับ  3
ค ธ ร ญ ษ               มีราคาทันกับ  4
ฉ ใน ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ มีราคาทันกับ  5
จ ล ว อ                  มีราคาทันกับ  6
ซ ศ ส                     มีราคาทันกับ  7
ย ผ ฝ พ ฟ               มีราคาทันกับ  8
ฏ ฐ                        มีราคาทันกับ  9

หลังจากได้มวลรวมแล้ว ดูความหมายตามหลักเลขศาสตร์ เพราะย่อยกลุ่มเลขศาสตร์ ดังนี้

– เลขมวลรวมดีมาก เช่น 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 32, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 50, 51, 54   ให้คุณยายระดับดีมาก มีโอกาสประสบผลสัมฤทธิ์สูง อุปสรรคน้อย ก้าวหน้า รุ่มรวย รวดเร็ว และมีความสุขในชีวิต

– เลขมวลรวมดีพอสมควร เช่น 8, 10, 13, 16, 18, 22, 25, 26, 28, 31, 35, 38, 39, 47, 49, 52, 53   ให้คุณยายระดับดีพอสมควร เหนื่อยหน่อย มีอุปสรรค แต่อีกต่างหากมีโอกาสประสบผลสัมฤทธิ์ ถ้ามีความพยายาม

– เลขมวลรวมไม่ดีและสมควรหลีกเลี่ยง เช่น 3, 7, 11, 12, 17, 20, 21, 27, 29, 30, 33, 34, 37, 43, 48 ให้โทษ ทั้งนี้เพราะเหนื่อยมาก อุปสรรคมาก เจอคำถามรุมกระตุ้น การยังชีพ การเงิน ความรัก โอกาสเกิดพลิกคว่ำสูง สมควรเปลี่ยน

นอกจากนี้ยังมีบทความทะเบียนสวยอีกมากมายติดตามได้ในเว็บไซต์เราเลย

http://tabienhit.com/